EST  RUS  
 
 www.maarduelekter.ee » Ettevõttes 
Meist
Ettevõttes
Võrguettevõtja kvaliteet
Kontaktid
Majandusaasta aruanded
Teata siin elektrinäit
Teenused
Elektrienergia ja võrguteenuste müük
Maardu Elekter AS-i teenuste hinnakiri
Võrguliitumine
Elektripaketid ja hinnad
Elektripakettide hinnakiri
Üldteenus
Minu elektritarbimine
Kooskõlastused
  
Ettevõttes

AS Maardu Elekter on alates 1996 a. tegelenud, iseseisva ettevõttena, mille põhitegevusalaks on elektrienergia müük ja võrguteenuse osutamine meie võrguga liitunud tarbijatele.
Käesoleval ajal on meil ligi 100 lepingulist tarbijat kellest 70 on äriettevõtted.

Elektrienergiat ostame avatud elektriturult, jaotusvõrgu kaudu „Kallavere” 110/35 kV alajaamast, mis asub väljaspool AS Maardu Elekter võrgurajooni teeninduspiirkonda.

Peale võrguteenuse osutamist ja elektrienergia müüki teostame veel järgmisi töid:

  • Elektrivõrkude ehitus ja remont;
  • Elektriseadmete remont ja paigaldus;
  • Elektriprojektide koostamine;

 

© Maardu Elekter AS Elektririkked (24h) Eesti keel: 5392 1763 / 600 6006 | Vene keel: 513 8293 / 600 6154