EST  RUS  
 
 www.maarduelekter.ee » Elektripaketid ja hinnad » Üldteenus 
Firmast
Kontaktid
Teata siin elektrinäit
Teenused
Elektrienergia ja võrguteenuste müük
Maardu Elekter AS-i teenuste hinnakiri
Võrguliitumine
Elektripaketid ja hinnad
Elektripakettide hinnakiri
Üldteenus
MInu elektritarbimine
Kooskõlastused
  
Üldteenus

Üldteenust tarbivad avatud elektriturul kodukliendid ja väikeäritarbijad (peakaitse kuni 63 A), kes ei ole veel jõudnud või ei soovi elektrimüüjat valida.

Seega on üldteenus justkui tagavaravariant avatud turul elektri ostmiseks.

Üldteenuse maksumus muutub igal kuul sõltuvalt börsihinnast ja seetõttu selgub möödunud kuu üldteenuse hind alati hiljemalt järgmise kuu 9. kuupäevaks.  

Põhitariifne üldteenuse kaalutud keskmine hind leitakse NPS EE piirkonna tunnihindade kaalumisel vastaval tunnil tarbitud üldteenuse põhitariifse kogusega. Iga tunni hind korrutatakse sellel tunnil tarbitud põhitariifsete kogustega, vastavad korrutised liidetakse kokku ning summa jagatakse kogu kuu jooksul tarbitud põhitariifse kogusega.

Ajatariifsed üldteenuse kaalutud keskmised hinnad leitakse NPS EE piirkonna tunnihindade kaalumisel vastaval tunnil tarbitud üldteenuse ajatariifse kogusega. Kuu tunnid jagatakse päeva- ja öötundideks vastavalt võrguettevõtja ajatsoonidele (päevatunnid on esmaspäevast reedeni suvel kella 8-24 ja talvel kella 7-23, öötunnid suvel kella 24-8 ja talvel kella 23-7 ning kõik nädalavahetused).

Üldteenuse kaalutud keskmise päevatariifi leidmine - iga päevatunni hind korrutatakse sellel tunnil tarbitud kogusega, vastavad korrutised liidetakse kokku ning summa jagatakse kogu kuu jooksul tarbitud päevase kogusega.

Üldteenuse kaalutud keskmise öötariifi leidmine - iga öötunni hind korrutatakse sellel tunnil tarbitud kogusega, vastavad korrutised liidetakse kokku ning summa jagatakse kogu kuu jooksul tarbitud öise kogusega
 

Üldteenuse hinnad
(käibemaksuta)
Ööpäeva hind
(€/kWh)
Päeva hind
(€/kWh)
Öö hind 
(€/kWh)
   
           
Jaanuar 2016 (detailselt >>>) 0,042315 0,055827 0,027367    
 
Februar 2016 (detailselt >>> 0,030904  0,036141  0,024791     
           
Märts 2016 (detailselt >>>) 0,031833 0,037917 0,025228    
           
Aprill 2016 (detailselt>>>) 0,032484 0.037986

0.02678

     
             
Mai 2016 (detailselt >>>) 0,03184 0,039322 0.023549      
             
Juuni 2016 (detailselt>>>) 0.040843 0.05064 0.029064      
             
Juuli 2016 ( detailselt >>>) 0.034712 0.039023 0.028837      
             
August 2016 (detailselt >>>) 0.034406  0.039682  0.028041       
             
September 2016 (detailselt>>>) 0.035768 0.042058 0.027684      
             
Oktoober 2016 (detailselt>>>) 0.040827 0,046966 0,033844      
             
November 2016 (detailselt>>>) 0.043193 0.048797 0.037424      
             
Detsember 2016 (detailselt>>>) 0,036481 0,041658 0,031622      
             
Jaanuar 2017 (detailselt >>> ) 0,036299 0,040356 0,031278      
             
Veebruar 2017 (detailselt>>>) 0,038274 0,043294 0,03250      
             
Märts 2017 (detailselt>>>) 0,033154 0,036139 0.029617      
             
Aprill 2017 (detailselt>>>) 0.034105 0.038113 0.02941      
             
Mai 2017 (detailselt>>>) 0.033972 0.037701 0.028462      
             
Juuni 2017 (detailselt>>>) 0.034796 0.041704 0.025161      
             
Juuli 2017(detailselt>>>) 0.037927 0.043606 0.031007      
             
August 2017 (detailselt >>>) 0,040649 0,048109 0,030262      
             
September 2017 (detailselt >>>) 0.040099 0.045843 0.033694      
             
Oktoober 2017 (detailselt>>>) 0.036375 0,043261 0,028441      
             
November 2017 (detailselt>>>) 0.036686 0,041152 0.030703      
             
Detsember 2017 (detailselt >>>) 0.034474 0.040470 0.029276      

 

           
Jaanuar 2018 (detailselt >>>) 0.041967 0.049162 0.031990      
             
Veebruar 2018 (detailselt>>>) 0.048559 0.056372 0.038242      
               
Märts 2018 (detailselt:>>>) 0.049605 0.057448 0.041001        
               
Aprill 2018 (detailselt>>>) 0.042322 0.045831 0.038703        
               
Mai 2018 (detailselt >>>) 0.041109 0.051585 0.028610        
               
Juuni 2018 (detailselt>>>) 0.048896 0.056041 0.044104        
               
Juuli 2018 (detailselt>>>) 0.056909 0.061090 0.051844        
               
August 2018 (detailselt>>>) 0.058211 0.051026 0.06409        
               
September 2018 (detailselt>>>) 0.053277 0.060525 0.046383        
               
Oktober 2018 (detailselt>>>) 0.049349 0.055173 0.041982        
               
November 2018 (detailselt>>>) 0.055811 0.061616 0.0484260        
               
Detsember 2018 (detailselt>>>) 0.055746 0.062438 0.049505        
               
Jaanuar 2019 (detailselt>>>) 0.060053 0.065871 0.052337        
               
Veebruar 2019 (detailselt>>>) 0.049959 0.053973 0.04579        
               
Märts 2019 (detailiselt>>>) 0.042924 0.0471 0.038608        
               
Aprill 2019 (detailiselt>>>) 0.044552 0.049892 0,03854        
               
Mai 2019 (detailselt>>>) 0.045542 0.056314 0.033052        
               
Juuni 2019 (detailselt>>>) 0.047198 0,064816 0.029751        
               
Juuli 2019 (detailselt>>>) 0.05223 0.062102 0.039274        
               
August 2019 (detailselt>>>) 0.05346 0.066388 0.037958        
               
September 2019 (detailselt>>>) 0.053354 0.065696 0.038581        
               
Oktober 2019 (detailselt>>>) 0,051789 0.061921 0.038538        
               
November 2019 (detailselt>>>) 0.049636 0.055693 0.041473        
               
Detsember 2019 (detailselt>>>) 0.042007 0.049297 0.034874        
               
Jaanuar 2020 (detailselt>>>) 0.035087 0.041449

0.026017

       
               
Veebruar 2020 (detailselt>>>) 0.031882 0,042537 0,020156        
               
Marts 2020 (detailselt>>>) 0.027699 0.036599 0.016526        
               
Aprill 2020 (detailselt>>>) 0.026093 0.033178 0.017741        
               
Mai 2020 (detailselt>>>) 0.028808 0.03983 0.017137        
               
Juuni 2020 (detailselt>>>) 0.042094 0.054466 0.025934        
               
Juuli 2020 (detailselt>>>) 0.034726 0.042789 0.022289        
               
August 2020 (detailselt>>>) 0.045374 0.05869 0.030977        
               
September 2020 (detailselt>>>) 0.043387 0.053867 0.030765        
               
Oktober 2020 (detailselt>>>) 0.042415 0.054587 0.026781        
               
November 2020 (detailselt>>>) 0.044663 0.061697 0.025147        
               
Detsember 2020 (detalselt>>>) 0.049639 0.067579 0.030611        
               
Jaanuar 2021 (detailselt>>>) 0.05729 0.069039 0.04503        
               
Veebruar 2021(detaiilselt>>>) 0.063819 0.4546 0.80232        
               
Marts 2021(detailselt>>>) 0.047591 0.061854 0.03123        
               
Aprill 2021(detailselt>>>) 0.046999 0,057328 0,035469        
               
Mai 2021(detailselt>>>) 0.052893 0.067527 0.038566        
               
Juuni 2021(detailselt>>>) 0.73560 0.088150 0.059320        
               
Juuli 2021(detailselt>>>) 0.087906 0.102989 0.071513        
               
August 2021(detailselt>>>) 0.090755 0.10653 0.074298        
               
September 2021(detailselt>>>) 0.128594 0.145747 0.106822        

                                                                                                      

© Maardu Elekter AS Elektririkked (24h) Eesti keel: 5392 1763 / 600 6006 | Vene keel: 513 8293 / 600 6154