EST  RUS  
 
 www.maarduelekter.ee » Elektripaketid ja hinnad » Üldteenus 
Firmast
Kontaktid
Teata siin elektrinäit
Teenused
Elektrienergia ja võrguteenuste müük
Maardu Elekter AS-i teenuste hinnakiri
Võrguliitumine
Elektripaketid ja hinnad
Elektripakettide hinnakiri
Üldteenus
MInu elektritarbimine
Kooskõlastused
  
Üldteenus

Üldteenust tarbivad avatud elektriturul kodukliendid ja väikeäritarbijad (peakaitse kuni 63 A), kes ei ole veel jõudnud või ei soovi elektrimüüjat valida.

Seega on üldteenus justkui tagavaravariant avatud turul elektri ostmiseks.

Üldteenuse maksumus muutub igal kuul sõltuvalt börsihinnast ja seetõttu selgub möödunud kuu üldteenuse hind alati hiljemalt järgmise kuu 9. kuupäevaks.  

Põhitariifne üldteenuse kaalutud keskmine hind leitakse NPS EE piirkonna tunnihindade kaalumisel vastaval tunnil tarbitud üldteenuse põhitariifse kogusega. Iga tunni hind korrutatakse sellel tunnil tarbitud põhitariifsete kogustega, vastavad korrutised liidetakse kokku ning summa jagatakse kogu kuu jooksul tarbitud põhitariifse kogusega.

Ajatariifsed üldteenuse kaalutud keskmised hinnad leitakse NPS EE piirkonna tunnihindade kaalumisel vastaval tunnil tarbitud üldteenuse ajatariifse kogusega. Kuu tunnid jagatakse päeva- ja öötundideks vastavalt võrguettevõtja ajatsoonidele (päevatunnid on esmaspäevast reedeni suvel kella 8-24 ja talvel kella 7-23, öötunnid suvel kella 24-8 ja talvel kella 23-7 ning kõik nädalavahetused).

Üldteenuse kaalutud keskmise päevatariifi leidmine - iga päevatunni hind korrutatakse sellel tunnil tarbitud kogusega, vastavad korrutised liidetakse kokku ning summa jagatakse kogu kuu jooksul tarbitud päevase kogusega.

Üldteenuse kaalutud keskmise öötariifi leidmine - iga öötunni hind korrutatakse sellel tunnil tarbitud kogusega, vastavad korrutised liidetakse kokku ning summa jagatakse kogu kuu jooksul tarbitud öise kogusega
 

Üldteenuse hinnad
(käibemaksuta)
Ööpäeva hind
(€/kWh)
Päeva hind
(€/kWh)
Öö hind 
(€/kWh)
       
Jaanuar 2016 (detailselt >>>) 0,042315 0,055827 0,027367
 
Februar 2016 (detailselt >>> 0,030904  0,036141  0,024791 
       
Märts 2016 (detailselt >>>) 0,031833 0,037917 0,025228
       
Aprill 2016 (detailselt>>>) 0,032484 0.037986

0.02678

 
         
Mai 2016 (detailselt >>>) 0,03184 0,039322 0.023549  
         
Juuni 2016 (detailselt>>>) 0.040843 0.05064 0.029064  
         
Juuli 2016 ( detailselt >>>) 0.034712 0.039023 0.028837  
         
August 2016 (detailselt >>>) 0.034406  0.039682  0.028041   
         
September 2016 (detailselt>>>) 0.035768 0.042058 0.027684  
         
Oktoober 2016 (detailselt>>>) 0.040827 0,046966 0,033844  
         
November 2016 (detailselt>>>) 0.043193 0.048797 0.037424  
         
Detsember 2016 (detailselt>>>) 0,036481 0,041658 0,031622  
         
Jaanuar 2017 (detailselt >>> ) 0,036299 0,040356 0,031278  
         
Veebruar 2017 (detailselt>>>) 0,038274 0,043294 0,03250  
         
Märts 2017 (detailselt>>>) 0,033154 0,036139 0.029617  
         
Aprill 2017 (detailselt>>>) 0.034105 0.038113 0.02941  
         
Mai 2017 (detailselt>>>) 0.033972 0.037701 0.028462  
         
Juuni 2017 (detailselt>>>) 0.034796 0.041704 0.025161  
         
Juuli 2017(detailselt>>>) 0.037927 0.043606 0.031007  
         
August 2017 (detailselt >>>) 0,040649 0,048109 0,030262  
         
September 2017 (detailselt >>>) 0.040099 0.045843 0.033694  
         
Oktoober 2017 (detailselt>>>) 0.036375 0,043261 0,028441  
         
November 2017 (detailselt>>>) 0.036686 0,041152 0.030703  
         
Detsember 2017 (detailselt >>>) 0.034474 0.040470 0.029276  

 

       
Jaanuar 2018 (detailselt >>>) 0.041967 0.049162 0.031990  
         
Veebruar 2018 (detailselt>>>) 0.048559 0.056372 0.038242  
           
Märts 2018 (detailselt:>>>) 0.049605 0.057448 0.041001    
           
Aprill 2018 (detailselt>>>) 0.042322 0.045831 0.038703    
           
Mai 2018 (detailselt >>>) 0.041109 0.051585 0.028610    
           
Juuni 2018 (detailselt>>>) 0.048896 0.056041 0.044104    
           
Juuli 2018 (detailselt>>>) 0.056909 0.061090 0.051844    
           
August 2018 (detailselt>>>) 0.058211 0.051026 0.06409    
           
September 2018 (detailselt>>>) 0.053277 0.060525 0.046383    
           
Oktober 2018 (detailselt>>>) 0.049349 0.055173 0.041982    
           
November 2018 (detailselt>>>) 0.055811 0.061616 0.0484260    
           
Detsember 2018 (detailselt>>>) 0.055746 0.062438 0.049505    
           
Jaanuar 2019 (detailselt>>>) 0.060053 0.065871 0.052337    
           
Veebruar 2019 (detailselt>>>) 0.049959 0.053973 0.04579    
           
Märts 2019 (detailiselt>>>) 0.042924 0.0471 0.038608    
           
Aprill 2019 (detailiselt>>>) 0.044552 0.049892 0,03854    
           
Mai 2019 (detailselt>>>) 0.045542 0.056314 0.033052    
           
Juuni 2019 (detailselt>>>) 0.047198 0,064816 0.029751    
           
Juuli 2019 (detailselt>>>) 0.05223 0.062102 0.039274    
           
August 2019 (detailselt>>>) 0.05346 0.066388 0.037958    
           
September 2019 (detailselt>>>) 0.053354 0.065696 0.038581    
           
Oktober 2019 (detailselt>>>) 0,051789 0.061921 0.038538    
           
November 2019 (detailselt>>>) 0.049636 0.055693 0.041473    
           
Detsember 2019 (detailselt>>>) 0.042007 0.049297 0.034874    
           
Jaanuar 2020 (detailselt>>>) 0.035087 0.041449

0.026017

   
           
Veebruar 2020 (detailselt>>>) 0.031882 0,042537 0,020156    
           
Marts 2020 (detailselt>>>) 0.027699 0.036599 0.016526    
           
Aprill 2020 (detailselt>>>) 0.026093 0.033178 0.017741    
           
Mai 2020 (detailselt>>>) 0.028808 0.03983 0.017137    
           
Juuni 2020 (detailselt>>>) 0.042094 0.054466 0.025934    
           
Juuli 2020 (detailselt>>>) 0.034726 0.042789 0.022289    
           
August 2020 (detailselt>>>) 0.045374 0.05869 0.030977    
           
September 2020 (detailselt>>>) 0.043387 0.053867 0.030765    
           
Oktober 2020 (detailselt>>>) 0.042415 0.054587 0.026781    
           
November 2020 (detailselt>>>) 0.044663 0.061697 0.025147    
           
Detsember 2020 (detalselt>>>) 0.049639 0.067579 0.030611    
           
Jaanuar 2021 (detailselt>>>) 0.05729 0.069039 0.04503    
           
Veebruar 2021(detaiilselt>>>) 0.063819 0.4546 0.80232    
           
Marts 2021(detailselt>>>) 0.047591 0.061854 0.03123    
           
Aprill 2021(detailselt>>>) 0.046999 0,057328 0,035469    
           
Mai 2021(detailselt>>>) 0.052893 0.067527 0.038566    
           
Juuni 2021(detailselt>>>) 0.73560 0.088150 0.059320    

 

© Maardu Elekter AS Elektririkked (24h) Eesti keel: 5392 1763 / 600 6006 | Vene keel: 513 8293 / 600 6154