EST  RUS  
 
 www.maarduelekter.ee » Teenused » Elektrienergia ja võrguteenuste müük 
Meist
Ettevõttes
Võrguettevõtja kvaliteet
Kontaktid
Majandusaasta aruanded
Teata siin elektrinäit
Teenused
Elektrienergia ja võrguteenuste müük
Maardu Elekter AS-i teenuste hinnakiri
Võrguliitumine
Elektripaketid ja hinnad
Elektripakettide hinnakiri
Üldteenus
Minu elektritarbimine
Kooskõlastused
  
Elektrienergia ja võrguteenuste müük

Kooskõlastatud võrgutasud

   
   Uued tariifid alates 01.08.23
  Võrgutasud ja võrguteenusega seotud lisateenuste tariifid alates 01.09.2018.a. (Konkurentsiameti 18.05.2018 otsus nr. 7-3/2018-064)
   
   

Tüüptingimused

Maardu Elekter AS võrgulepingu tüüptingimused madal- ja keskpingel; otsus 27.02.2018 nr.7-10/2018-008
Üldteenuse tüüptingimused; otsus nr 7.1-11/12-022 07.12.2012
   
   

Tüüpkoormusgraafikud

Teeninduspiirkonnas rakendatavad tüüpkoormusgraafikud; otsus nr 7.1-11/12-024 11.12.2012
   

 

 

© Maardu Elekter AS Elektririkked (24h) Eesti keel: 5392 1763 / 600 6006 | Vene keel: 513 8293 / 600 6154